O projektu

Rodinné centrum Hangár19 zřídila a provozuje Městská část Praha 19 zejména pro děti i dospělé, bydlící ve Kbelích a blízkém okolí. Otevřené je ale i obyvatelům dalších městských částí. Prostor, jeho vybavení, pomůcky a lektoři jsou návštěvníkům centra k dispozici bezplatně. Pro užívání centra není třeba žádná forma členství ani registrace.

Program centra zahrnuje pravidelné aktivity (kluby), ale i soutěže, přednášky, koncerty, společné výlety a další. Většina akcí (výstavy, besedy, přednášky, divadelní představení, promítání, turnaje) byla iniciována jeho návštěvníky.

Dokážeme toho hodně, stačí jen chtít. Nebojte se nám navrhnout další aktivity!

Proč to celé děláme?

 • Chceme podporovat společenství a solidaritu
 • Chceme podporovat setkávání našich obyvatel, jejich volnočasové vzdělávání a komunitní spolupráci na osobní rovině, nejenom prostřednictví elektronických sociálních sítí.
 • Dětem poskytovat místo, kde mohou najít nové přátele a v bezpečném prostředí trávit volný čas mimo školu, zejména v období, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Chceme je učit samostatnosti a odpovědnosti v takové míře, která odpovídá jejich věku.
 • Maminkám s malými dětmi umožnit, aby vyšly z izolace, do které se při celodenní péči o děti dostávají

Centrum vzniklo v létě 2019 z nízkoprahového centra, které už několik let poskytovalo zázemí dětem a dospívajícím pro různé mimoškolní aktivity.

Podmínky využívání centra

Využívání centra je podmíněno pouze dodržováním jednoduchých zásad:

 • Bezpečí: Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje nebo neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby.
 • Rovnost: na poskytované služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, názorového smýšlení, či sexuální orientace.
 • Respekt: pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí.

Vybavení centra

Vybavení centra je jeho návštěvníkům k dispozici trvale. Pravidelně je využíváno pro organizované aktivity (kroužky, soutěže), které jsou inzerovány na webu NCA.

 • Fotbálek
 • Šipky
 • Společenské hry
 • X-box kinect
 • Jukebox
 • Knížky a hudební nosiče
 • Wifi připojení zdarma
 • Bar s nealkoholickými nápoji

Akce

Pravidelně organizujeme například:

 • Promítání filmů
 • Turnaje ve fotbálku
 • Turnaje v šipkách
 • Turnaje v šachu

Program centra můžete sledovat na webu nebo na Facebooku.

Zřizovatel:

Centrum bylo koncipováno na 29. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 26.01.2012 usnesením číslo 322/2011.

O životě - Hangár 19

Pořad o Kbelácích pro Kbeláky. Seznamte se s osobnostmi, kteří zde žijí, tvoří a nebo mají nějakou vazbu na Kbely.

Free Wifi Zone
crossmenu