Youtube maker

Naučí se založit svůj účet a kanál, dozví se, jak moc je důležitý správný název videí, naučí se svá videa stříhat a dále s nimi pracovat. Při práci s textem se děti budou zdokonalovat v pochopení psaného textu – učit se vyhledávat klíčová slova, a také se umět srozumitelně vyjádřit před kamerou. Skloubí se tak záliba k PC s tvůrčím uměním.