Vědecký kroužek

Úterý – 15:00–16:00

Vědecký kroužek přináší plno zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí u dětí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled, a zároveň naplní jejich zvídavost. Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie.
Cenu kurzu za pololetí je 1380.- Kč

Pokud máte zájem o tento zájmový kroužek, vyplňte prosím přihlášku na webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz, a to nejpozději do 23.09.2020

Přihláška na kroužek