Příběh dvou beránků - beránka Obláčka na nebi a beránka Kopýtka pasoucího se na zemi, vypráví o touze, snech a přátelství, které nám pomáhají překonávat všechny překážky.

Divadlo A Šmytec

crossmenu