Akce

04. 12. 2020

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

4, 2020 () 13:00 – 20:00

Kde: LD Kbely,

KRC COBYDUP vás srdečně zve na

 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU


S KRC COBYDUP

Další info na www.krc-cobydup.cz 


03. 10. 2020

ZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

3, 2020 () 8:00 – 10:00

Kde: LD Kbely,

KRC COBYDUP vás srdečně zve na

 

ZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ


 


01. 09. 2020

POHÁDKOVÝ PARK

1, 2020 () 15:00 – 18:00

Kde: CP Kbely,

 MČ PRAHA 19 a další místní spolky i kluby vás srdečně zvou na tradiční

 

POHÁDKOVÝ PARK


Děti čeká spousta pohádkových postaviček s různými soutěžními disciplínami, za které na konci dobrodružné cesty dostanou zaslouženou odměnu. 

Potkáte se zde například se Šebestovou, Krtečkem, Mimoněm, kačerem Donaldem a mnohými dalšími kamarády z oblíbených pohádek.


03. 08. 2020

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „PO STOPÁCH VINNETOUA ANEB LÉTO S INDIÁNY“

Leták příměstský tábor P19

 

 

12. 04. 2020

PŘEJEME VŠEM VESELÉ VELIKONOCE

12, 2020 ()

MČ PRAHA 19 

PŘEJE VŠEM VESELÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU

 


16. 03. 2020

NOUZOVÝ STAV

16, 2020 () – 24, 2020 () 6:00

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 215 
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje
a) zaměstnavatelům

využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
  • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
  • zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje

bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
  • bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.


06. 03. 2020

KARNEVAL PRO DĚTI

6, 2020 ()

Kde: LD Kbely,

 MČ PRAHA 19 a Divadlo Prima den vás srdečně zvou na tradiční

 

DĚTSKÝ KARNEVAL


Děti čeká bohatý program, spousta soutěží, odměn a jiné zábavy.

Vstupenky zbudou k dostání na pokladně úřadu (284080860-p.Mullerová).


22. 02. 2020

COUNTRY-ROCK MUZIKA SE VZPOMÍNKOU NA JINDRU ŠŤÁHLAVSKÉHO A PAVLA BRUMERA – CHARITATIVNÍ TROJKONCERT

22, 2020 () 20:20 – 23:30

Kde: LD Kbely,

MČ PRAHA 19, COUNTRY RÁDIO a MARIAN STUDIO vás srdečně zvou na charitativní trojkoncert

 

KAPELY CADILLAC PAVLA BRÜMERA, REKONVALESCENCE A FRANTA KASL TRIO

ANEB

PLNÁ NÁDRŽ COUNTRY-ROCK MUZIKY SE VZPOMÍNKOU NA JINDRU ŠŤÁHLAVSKÉHO A PAVLA BRÜMERA

Uslyšíte Tomáše Linku, Mariána Kadlece, Martina Javůrka, Ivana Haladu, coby host vystoupí Franta Kasl trio a celým pořadem provází starší archivář II. kategorie Bezi Jr.

Máte se na co těšit!


Vstupenky za pouhých 190,-Kč / ks 
jsou k dostání na pokladně úřadu (284080860-p.Mullerová) či přímo před akcí v LD Kbely. 70,-Kč z každé prodané vstupenky putuje na rehabilitaci Marečka – viz 

https://patrondeti.cz/pribeh/rehabilitace-pro-marecka-
ktery-se-nikdy-nevzdava 


14. 02. 2020

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19

14, 2020 () 19:30 – 0:00

Kde: LD Kbely,

 MČ PRAHA 19 vás srdečně zve na tradiční

 

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19


Na akci zahraje
hudební skupina BRAND NEW BAND, čeká vás uvítací drink, předtančení, bohatá tombola, překvapení a oldies disco.

Vstupenky budou k dostání na pokladně úřadu (284080860-p.Mullerová).


08. 02. 2020

KBELSKÝ MASOPUST

8, 2020 () 13:00 – 17:00

Kde: CP Kbely,

KRC COBYDUP, MČ PRAHA 19 za podpory MHMP vás srdečně zvou na tradiční

 

KBELSKÝ MASOPUST


Čeká vás Cirkus Berto, volba nejlepší masky krále a královny masopustu, soutěž o nej.. buchtu, průvod, staročeský jarmark se zabijačkou Radka Černého, k poslechu zahraje kapela Rezavý kruh.

Těšíme se na vás, masopustní masky jsou vítány.


24. 12. 2019

PŘEJEME VÁM VŠEM KOUZELNÉ VÁNOCE

24, 2019 ()

Kde: Kbely,

MČ PRAHA 19 

 

PŘEJE VŠEM KOUZELNÉ VÁNOCE


21. 12. 2019

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

21, 2019 () 14:00 – 16:30

Kde: recepce kbelské radnice,

SKAUT S.S.V.KBELY A MČ PRAHA 19 vás srdečně zvou na tradiční 

 

PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA na kbelské radnici20. 12. 2019

VÁNOČNÍ KOMORNÍ KONCERT HEROLDOVA KVARTETA

20, 2019 () 18:30 – 19:30

Kde: kostel Kbely,

 MČ PRAHA 19 vás srdečně zve na

 

VÁNOČNÍ KOMORNÍ KONCERT HEROLDOVA KVARTETA


v kostele Sv.Alžběty Durynské

účinkují:

Petr Zdvihal – housle

Jan Valta – housle

Karel Untermuller – viola

David Havelík – violoncello

 

VSTUP ZDARMA

 

Moderuje Bára Marysková


01. 12. 2019

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

1, 2019 ()

Kde: CP Kbely,

MČ PRAHA 19 vás srdečně zve na

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Centrálním parku Kbely


Vánoce jsou nejvýznamnější i nejkrásnější svátky v roce. Opět se nyní vracíme ke starým zvykům, tradicím.

Přijďte i vy okusit slavnostní atmosféru kbelského parku a přivítat tak dlouho očekávané kouzelné Vánoce.

Na akci zazní od mnoha interpretů vánoční muzika, scénky i povídání o tradicích s představením adventních bytostí,

v našich tvořivých dílnách si můžete vyrobit různé vánoční dekorace. Jako každým rokem opět přijde Mikuláš se svou partou a odmění hodné děti a možná vás čeká i další překvapení.

Součástí akce je i adventní jarmark – voňavé vánoční dobroty, řemeslné výrobky a jiné.

Moc se na vás těšíme 🙂


29. 11. 2019

JEŽKOVA NOC V COBYDUPU ANEB MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ

29, 2019 () – 30, 2019 () 18:00 – 10:00

Kde: KRC Cobydup Kbely,

KRC COBYDUP vás srdečně zvou na

 

JEŽKOVU NOC V COBYDUPU – MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ.


vstupné: 280 Kč předem


29. 11. 2019

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO NEJMENŠÍ

29, 2019 () 16:00 – 0:00

Kde: LD Kbely,

KRC COBYDUP pod záštitou MČ PRAHA 19 vás srdečně zvou na

 

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU PRO NEJMENŠÍ


vstup – 100Kč/dítě, 50Kč/dospělý


29. 11. 2019

MIKULÁŠSKÁ S KRC COBYDUP

29, 2019 ()

Kde: LD Kbely,

KRC COBYDUP pod záštitou MČ PRAHA 19 vás srdečně zvou na

 

MIKULÁŠSKOU


Další informace na www.krc-cobydup.cz


28. 11. 2019

KURZ VAZBY ADVENTNÍCH VĚNCŮ

28, 2019 () 18:00 – 20:00

Kde: KRC Cobydup Kbely,

KRC COBYDUP vás srdečně zvou na

 

KURZ VAZBY ADVENTNÍCH VĚNCŮ


– vede Lenka Maršálková

vstup: 390,-Kč předem


21. 11. 2019

Rodinná poradna „Co dělat,když..?“ seminář na téma SOUROZENECKÉ VZTAHY

21, 2019 () 18:00 – 21:00

Kde: KRC Cobydup Kbely,

KRC Cobydup vás srdečně zve 

 

Rodinná poradna „Co dělat,když..?“ seminář na téma SOUROZENECKÉ VZTAHY


 vede Ing. Marie Macounová, vstupné 100Kč


10. 11. 2019

SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE ve kbelském parku

10, 2019 () 14:00 – 18:00

Kde: CP Kbely,

MČ PRAHA 19 vás srdečně zve na

 

SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE ve kbelském parku


Krom seznámení s legendou o Sv. Martinovi v podání Divadla v batohu 

vás jistě potěší muzikanti HOLOKRCI,

přijďte si opéci vuřty,

JK Fidorka zajišťuje projížďky na koni 

a nebude chybět ani tradiční svatomartinské občerstvení 


02. 11. 2019

DLABÁNÍ DÝNÍ

2, 2019 ()

Kde: CP a lesopark Kbely,

KRC COBYDUP A MČ PRAHA 19 vás srdečně zvou na

 

DLABÁNÍ DÝNÍ a LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD lesoparkem26. 10. 2019

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ STRANGE LOVE

26, 2019 () 19:00 – 21:00

Kde: LD Kbely,

 MČ PRAHA 19 a herci amatérského kbelského DIVADLA PRIMA DEN vás srdečně zvou na

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ STRANGE LOVE

černá komedie o posledním fanouškovi skupiny Depeche Mode v Čechách

(Petr Pýcha, Jaroslav Rudiš)


GENERÁLKA 25.10.2019 OD 17H

 

PREMIÉRA – 26.10.2019 od 19h (Toužimská 244/42)


05. 10. 2019

BAZÁREK V LD

5, 2019 ()

Kde: LD Kbely,

KRC COBYDUP pod záštitou MČ PRAHA 19 vás srdečně zvou na

 

BAZÁREK


Další info na www.krc-cobydup.cz


02. 10. 2019

AUTORSKÁ VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ

2, 2019 () 18:00 – 20:00

Kde: KNIHOVNA Kbely,

Městská část Praha 19 ve spolupráci s Místní knihovnou Kbely a 1. ČKFA Nekázanka si Vás dovolují pozvat na
 
AUTORSKOU VÝSTAVU AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ,
kteří se zúčastnili fotografické soutěže.
 
Vernisáž proběhne ve středu 2. října od 18:00 hodin v prostorách kbelské knihovny.
Je připraveno malé pohoštění…
 
Výstava bude ke shlédnutí v provozních hodinách knihovny až do 25. 10. 2019.

 21. 09. 2019

KBELSKÉ POSVÍCENÍ

21, 2019 ()

Kde: CP Kbely,

MČ PRAHA 19 za podpory MHMP, MP Praha, Ekocentra Prales-Lesů HMP a dalších mnoha spolků vás srdečně zveme na

 

TRADIČNÍ KBELSKÉ POSVÍCENÍ aneb DEN BEZ AUT


Doražte „po svých“ či na kole – alespoň jeden den nechte auto doma.

Čeká vás spousta zajímavostí – Road Show Bus s trenažéry, simulátor autonehody, alkobrýle, dopravní testy a kurz záchrany života,  zábavné scénky, vystoupení sportovních, hudebních a dalších kroužků, ekologické, výchovné či dopravní soutěže a nebude chybět ani skvělá muzika – Luboš Rosenkranz –  KRANZ Jiří Schelinger revival, Štěpán Kojan z kapely KEKS a Marián Kadlec z kapely HOLOKRCI.

 

V rámci programu odměníme nejzajímavější fotografie v rámci vyhlášené fotosoutěže „Kbely jsou náš domov“. 

Pestré prodejní stánky, pouťové atrakce, vynikající posvícenské dobroty vám jistě také zpestří návštěvu kbelského parku.

 

Těšíme se na vás!02. 09. 2019

POHÁDKOVÝ PARK

2, 2019 () 15:00 – 18:00

Kde: CP Kbely,

MČ PRAHA 19 vás srdečně zve na

POHÁDKOVÝ PARK


Děti čeká spousta pohádkových postaviček s různými soutěžními disciplínami, za které na konci pohádkové cesty dostanou zaslouženou odměnu.

Potkáte se zde například s Rákosníčkem, Krtečkem, Machem a Šebestovou, nově za námi přijde Mickey Mouse, Mimoň a další zástupci pohádkové říše.

Přejeme dětem i rodičům pohodový vstup do nového školního roku a užijte si námi připravenou zábavu i sladké odměny za zdolané disciplíny 🙂


02. 09. 2019

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

2, 2019 () 7:30 – 0:00

Kde: ZŠ Kbely,

ZŠ KBELY + MČ PRAHA 19 vás srdečně zvou na

 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ